COACHING

Samtal/livscoaching

Vem är jag? Vad vill jag? Vad är mitt nästa steg i livet eller på jobbet? Varför når jag inte mina mål, eller känner mig tillfredsställd i livet? Vad hindrar mig från att förverkliga mina drömmar? Samtal/livscoaching hjälper dig att utforska din vilja, värderingar, känslor och behov både privat men också yrkesmässigt.

Tillsammans med mig arbetar du genom följande steg:

1. Nuläget

2. Önskat läge

3. Motivation

4. Hinder

5. Resurser

6. Handlingsplan

Omfattning 5-10 sessioner.

1.

Nuläget

Hur ser min situation ut, privat och yrkesmässigt?

2.

Önskat läge

Vad längtar jag efter? Vilka är mina mål?

3.

Motivation

Varför är det här viktigt för mig?

4.

Hinder

Vad hindrar mig från att uppnå det jag vill?

5.

Resurser

Vilka förmågor behöver jag stärka upp för att komma över de identifierade hindren?

6.

Handlingsplan

Vad gör jag? När? Hur?... En plan läggs upp och du får hemuppgifter som vi följer upp i coachingen.

Ledarskap- och företagscoaching

Det bidrar till att du som ledare eller företag har möjlighet att utveckla din förmåga att leda dig själv och andra genom ökad medvetenhet kring värderingar, behov och vilja.

Tillsammans med en coach arbetar du genom följande steg:

1. Nuläget

2. Önskat läge

3. Hinder

4. Resurser

Omfattning 5-10 sessioner.

1.

Nuläget

Vem är jag som ledare? Vad utmärker mitt ledarskap?

2.

Önskat läge

Vem vill jag vara som chef? Vad ska utmärka mitt ledarskap? Vilka värderingar är viktiga för mig?

3.

Hinder

Vad hindrar mig från att vara den chef jag vill vara?

4.

Resurser

Vilka resurser/kvaliteter behöver jag stärka upp för att ta mig genom mina hinder?