top of page

Ensamhet.- Varför känner jag mig ensam när jag har människor omkring mig?


Det är en fråga jag ofta får höra av mina klienter i mitt yrke och som jag själv känner i omgångar.


Ofrivillig ensamhet bottnar kort sagt i att du inte känner dig tillräckligt sedd, betydelsefull eller förstådd. Det är livsviktigt för oss att uppleva!


Kortsiktigt kan det givetvis vara fint att ha många människor runt sig men om dessa grundläggande behov inte tillgodoses på sikt ökar ensamheten.


Så om du stannar upp en stund och reflekterar över dina relationer. Hur ofta upplever du närvaro? Kontakt på ett djupare plan? Känner dig uppskattad som du är? Förstådd och lyssnad på?


Vad behöver du i din ofrivilliga ensamhet? Vad kan du ta för steg mot att bryta ensamheten?


/ Linnéa

13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi tar föregivet att våra relationer ska fortsätta som dom gjorde när vi träffades vilket mer eller mindre är omöjligt då vi utvecklas VARJE DAG. Att ha ”utvecklingssamtal” med sin partner, vän eller

Självmedkänsla- vad är det? Jo, det är förmågan att stoppa självkritik och förbättra relationen till dig själv samt andra relationer. Ett förhållningssätt där du är vänlig mot dig själv i alla situati

bottom of page