top of page

DJUPDYK I DIG SJÄLV

PROGRAM FÖR DIG SOM VILL DJUPDYKA I DIG SJÄLV

ROLLER SOM STYR VARDAGEN

Är du den duktiga på jobbet? Anpassar du dig i kärleksrelationen? Blir du clownen i familjen?

Under sex tillfällen djupdyker vi i dina roller för att skapa förståelse varför dom skapats, hur dom tjänar och begränsar dig samt vad dom känner, behöver och längtar efter.

 

Jag kombinerar och skräddarsyr övningar via meditationer, gestaltterapi, samtal och utforskande frågor med hemuppgifter.

 

Efter sessionerna kan du förvänta dig större medvetenhet kring dina inlärda beteenden och mönster. Du har utmanat dig till att testa nya möjligheter och utforskat hur och vem du vill vara i olika sammanhang och relationer.

 

Syftet är att närma dig ditt sanna jag och att du har makten att styra över dina roller istället för att dom styr dig. Alla delar av dig är viktiga så det betyder inte att vi ska ändra på dig eller "ta bort någon del". Vi tittar nyfiket på dina delar och låter dom få ta plats, kännas och accepteras mot förändring och nya perspektiv. 

Pris 6500 kr 6 sessioner

Online eller fysiskt

mimare
Ung man i terapi

Traumakartan

Identifiera dina emotionella, fysiska och själsliga trauman i livet med hjälp av en tidslinje.

Vi är många som inte vet vad ett trauma är och hur det uppstår. Trauma är när du tvingas överge dig själv för att överleva. Trauma behöver inte handla om en olycka, separation, dödsfall eller sjukdom.

 

Trauma innefattar samma smärta om vi inte blivit sedda och bekräftade för dom vi är som barn genom bl.a. hotfulla, avvisande, hånande och förminskande beteenden av dom vuxna.

 

Den ensamhet att inte bli sedd och bekräftad för den du är är lika grundläggande smärta som den vid fysisk skada.

 

Under sex tillfällen identifierar vi trauman och händelser som vi varsamt djupdyker i genom meditation, healing, samtal och metoder för att skapa medvetenhet kring hur nervsystemet påverkats och vilka överlevnadsstrategier du använder. När tillfällena är färdiga kan du förvänta dig en större medvetenhet, acceptans och medkänsla kring dina trauman. Du får verktyg att lugna och dra i gång nervsystemet beroende på om du är i fight/fly/freeze/fawn. 

Pris 6500 kr 6 sessioner

Online eller fysiskt

bottom of page