top of page
terapi

Ett unikt program för dig som längtar efter förändring och vill nå din fulla potential. Från stressad till lugn på 4 veckor.

1:1 terapeutisk coaching

Inledning

Varje vecka får du 60 minuter coaching som sker digitalt

Support

Jag finns tillgänglig när du behöver stöd och pepp

Ta action

Tydliga actions mellan sessionerna för att nå dina mål

Värdefullt material

Du får tillgång till meditationer, poddasvnitt och övningar

Ett oreglerat nervsystem bidrar till

Dålig sömn

Sämre fokus

Svårt med socialt samspel och reglera känslor

Värdet av ett reglerat nervsystem

Mer kreativ och innovativ

Klarhet 

Kontakt med hjärtat och intuitionen (så du kan ta beslut som känns rätt på riktigt)

Ökad medvetenhet och motivation

Vi arbetar med större förståelse för ditt ursprung och dina inlärda beteendemönster. Vi skapar en tydlig handlingsplan så du vet vad du behöver göra för att nå dina mål. ✔ Du skapar tid för det som ger glädje
✔ Du sätter sunda gränser
✔ Du får ökad självreglering
✔ Du går från perfektion till trygg version av dig

Antalet platser är begränsade då jag endast arbetar med några få personer åt gången. Skriv upp dig på väntelista för att knipa första platserna!

bottom of page